----

Listaxe de candidatos para postos de técnico/a de normalización lingüística na Deputación da Coruña

A Deputación da Coruña publica a convocatoria pública para a elaboración dunha listaxe de aspirantes para o posible nomeamento de técnicos/as de normalización lingüística como funcionarios/as interinos/as e/ou laborais temporais.

As probas selectivas consistirán na elaboración de dous exercicios eliminatorios, un primeiro que consistirá na contestación por escrito de 6 preguntas sobre o temario e un segundo no que deberá desenvolverse un suposto práctico relacionado coas funcións do posto e cos temas do programa.

O prazo de presentación de solicitudes é de 20 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria.