----

O arcebispo Diego Xelmírez foi determinante na introdución da arte románica en Galicia, explicaron Ramón Yzquierdo e Manuel Castiñeiras

<p>Santiago de Compostela, 19 de novembro de 2010.- O Congreso internacional “O século de Xelmírez” subliñou o papel determinante que o arcebispo Diego Xelmírez tivo na introdución da arte románica en Galicia. Así o explicitaron nos seus relatorios os profesores Ramón Izquierdo Perrín (Universidade da Coruña) e Manuel Castinñeiras (Universidade Autónoma de Barcelona) na segunda xornada do encontro, organizado polo Consello da Cultura Galega e que rematará mañá sabádo coas intervencións de Roger Wright (Universidade Liverpool) e Emma Falque (Universidade de Sevilla).<!--more--></p>

<p>O profesor Ramón Izquierdo Perrín, no seu relatorio “Diego Xelmírez e os inicios do románico en Galicia”, anotou as fases da lenta introdución da arte románica en Galicia ao longo do século XI, acompasado coa pacificación do territorio, a configuraciòn das dióceses, a adopciòn do rito romano e a activación das peregrinacións. Aludiu ao importante papel desempeñado pola abadía de Cluny e, particularmente, á irradiación que nise senso supuxo o inicio da catedral de Santiago o 11 de xullo de  1078, da man do mestre don Bernardo el Viejo. Lembrou que Xelmirez, bispo de Compostela desde 1100, consagrou os altares en 1105 e que desde esa data a expansión do románico foi un feito ata os primeiros anos do século XIII.</p>

<p>OS TALLERES DE CONQUES</p>
<p>Esa nova corrente artística procedía de Francia e aí aparecen os contactos de Xelmírez con Cluny e con outros centros galos, aspecto ao que se referiu Manuel Castiñeiras (“Jaca, Toulouse, Conques e Roma: as pegadas das viaxes de Xelmírez na arte románica compostelá”). O profesor da Unmiversidade Autónoma de Barcelona referiuse á “peregirnación ao revés” que fixo Xelmírez na procura do engrandecemento da igrexa compostelá e reparou na importancia dos traballos desenvolvidos na catedral de Santiago (portas Frnacíxena e das Platerías) polos mestres procedentes dos talleres de Conques.<br />

Pola tarde Fernando López Alsina, catedrático de Historia Medieval da Universidade Santiago, falou sobre “Diego Xelmirez e as raíces do Liber Sancti Iacobi (Libro V do Códice Calixtino”, outra referencia esencial do legado do arcebispo.<br />
A segunda xornada do Congreso concluiu co relatorio de Henrique Monteagudo, profesor da Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago, que falou sobre “As orixes da lírica galego-portuguesa”. Orixes que situo entre 1190 e 1195 no territorio da antiga Gallaecia, nomeadamente Galicia e unha zona ao norte do que é hoxe Portugal. Non descartou outras infleuncias e salientou o alcance hispánico dista ccontribución literaria galego-portuguesa.<br />
A xornada comezara co relatorio “Artes suntuarias bizantinas y europeas en el siglo XII: aspectos iconográficos y litúrgios”, ao cargo de Ángela Franco, do Museo Arqueológico Nacional-Madrid.</p>

<p>GALLAECIA MONUMENTA HISTÖRICA</p>
<p>No curso da xornada, Manuel Gago, director do portal cutural <a href="http://www.culturagalega.org/">www.culturagalega.org</a>, do Consello da Cultura Galega, explicou someramente as características do enlace “Gallaecia Monumenta Historica”, que podrá verse no portal institucional <a href="http://www.consellodacultura.org/">www.consellodacultura.org</a>.<br />

Unha achega documental de libre acceso, contextualizada e coa posibilidade da lectura transversal de conceptos, topónimos, persoas e datas. Unha oferta que se suma ás “Fontes para a Historia de Galicia”.</p>
<p>SÁBADO 20</p>
<p>O Congreso rematará mañá sábado con dous últimos relatorios:<br />

10´30 h. “Las reformas del siglo XII y su vertiente lingüística”. (Roger Wright. University of Liverpool).<br />
12 h. “La Historia Compostelana en el panorama de la historiografía latina medieval”. Emma Falque. Universidad de Sevilla).</p>