----

O Senado reforma o seu regulamento para ampliar o uso das linguas cooficiais


O Pleno do Senado aprobou hoxe definitivamente o seu regulamento para ampliar o uso das diferentes linguas cooficiais do Estado no seu seo a partir do vindeiro ano.

Ata o de agora as linguas cooficiais podían empregarse unicamente na Comisión Xeral de Comunidades Autónomas mais a partir desta nova reforma do regulamento, o galego, catalán, valenciano e éuscaro poderán usarse tamén nos plenos, aínda que só no debate das mocións. Os parlamentarios terán tamén a posibilidade de usar todas estas linguas por escrito nos textos que dirixan ao Senado.