----

Programa das xornadas

<strong>DÍA 13, SANTALLA DE OSCOS</strong>

<strong>Lugar: Casa da Cultura</strong>
9:30-10:30
Presentación das xornadas: <em>Contextualización de Galicia na época de Ibáñez</em>.
Pegerto Saavedra (Universidade de Santiago de Compostela)

10:30-11:30
<em>Economía e empresa no ocaso do Antigo Réxime: o Marqués de Sargadelos (1749-1809)</em>

Joaquín Ocampo (Universidade de Oviedo)

11:30-12:00
Descanso

12:00-13:00
<em>Realidade e ficción na biografía de Antonio Raymundo Ibáñez</em>
Alfredo Conde

13:00-14:00
<em>A siderurxia tradicional: patrimonio histórico, industrial e monumental</em>
Clodio González Pérez (Museo do Pobo Galego)

14:00-14:30
DEBATE

16:00-21:00
Visita guiada a lugares da zona cun importante patrimonio industrial relacionado coa siderurxia.<strong>DÍA 14, SARGADELOS</strong>
<strong>Lugar: Ecomuseo de Cervo</strong>
9:30-10:30
<em>Fábricas no deserto: industria e empresa no Sargadelos de Ibáñez</em>
Xan Carmona (Universidade de Santiago de Compostela)

10:30-11:30

<em>Os espazos dun soño: consideracións sobre as arquitecturas promovidas por Antonio Raymundo Ibáñez.</em>
Jesús Ángel Sánchez García (Universidade de Santiago de Compostela)

11:30-12
DESCANSO

12:00-13:00
<em>Pensamento económico e actividade empresarial na Ilustración. Reflexións sobre Antonio Raymundo Ibáñez.</em>

Fausto Dopico (Universidade de Santiago de Compostela)

13:00-14:00
DEBATE

16:00-21:00
Visita guiada aos restos da arquitectura ibañista e ao contorno da fábrica


<strong>DÍA 15, RIBADEO</strong>
<strong>Lugar: Auditorio</strong>
9:30-10:30
<em>O comercio de Ribadeo nos tempos de Antonio Raymundo Ibáñez</em>

Aingeru Zabala (Universidade de Deusto)

10:30-11:30
<em>A memoria perdida dos afrancesados galegos (1808-1810)</em>
X. Ramón Barreiro Fernández, presidente da Real Academia Galega

11:30-12:00
DESCANSO

12:00-13:00
<em>Os homes de empresa e comercio: a chamada da terra</em>
Ramón Villares, presidente do Consello da Cultura Galega

13:00-14:00
DEBATE

14:00-14:30
ACTO DE CLAUSURA

16:00-21:00
Visita guiada ao porto e á Casa Pazo de Guimerán