----

Rois prepárase para recibir as súas maxestades reais

O Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Rois elaborou dous modelos de carta aos Reis Magos (un para o alumnado de infantil e outro para o de primaria) e mais unha unidade didáctica para que os centros de ensino poidan traballar didacticamente a chegada das súas maxestades reais ao municipio.

Entre as actividades que se propoñen está a elaboración dunha panxoliña en galego coa que os nenos/as deben recibir os paxes reais cando estes vaian recoller as súas cartas.

Pola súa parte, os Reis Magos encargaranse de responder persoalmente todas as cartas recibidas.