----

Novos datos sobre o uso do galego na xuventude

A Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e mais a Universidade de Santiago de Compostela presentan os resultados do informe Xuventude Galega 2010, onde se achegan, entre outros, datos sobre o uso da lingua dos mozos/as galegos/as que teñen entre 15 e 29 anos.

Segundo os datos achegados, o 38, 6% da mocidade galega afirma empregar o galego, mentres que o uso do castelán nesta franxa de idade sitúase no 59,9%. O uso do galego é menor ao do castelán en todos os ámbitos de uso, obtendo os mellores resultados no ámbito familiar (44,8%).

Con todo,o informe sinala tamén que o uso do galego entre a mocidade creceu case 6 puntos de media con respecto aos datos obtidos no anterior Informe sobre a xuventude galega 2007.