----

Os vídeos do foro "Creación artística e identidades culturais" están dispoñibles na mediateca.

<img src="http://consellodacultura.org/mediateca/files/2008/10/creacion_mediateca.jpg" alt="" hspace="15" align="left"> Neste foro tratouse de analizar as relacións entre a creación e a industria da cultura, desde o punto de vista das artes visuais. Artistas, críticos, comisarios, xornalistas e directores de museos debatiron sobre tres espazos de reflexión: musealización, industria cultural e espectáculo; o traballo de artistas e as institucións e, arte e cultura nos medios de comunicación.

<ul>
<li><a href="http://consellodacultura.org/mediateca/?p=435">Pode ver os vídeos desde a Mediateca do Consello da Cultura Galega</a>.</li>
</ul>