----

Informe sobre a presenza do galego no ámbito da investigación

A Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística presenta o informe “Investigación e lingua”, elaborado por un equipo dirixido por Alba Nogueira López, profesora titular de Dereito Administrativo da USC. O estudo avalía o uso do galego na actividade investigadora (tanto no referido á difusión científica en círculos académicos como á divulgación científica no conxunto da sociedade), ao tempo que propón medidas de mellora.