----

Publicada xa a Guía del nuevo emigrante

Proxecto da Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados (FEAER), subvencionado polo Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Esta guía aborda todos os aspectos máis importantes que deben coñecer os posibles emigrantes á hora de establecerse no novo país de destino. Faise fincapé na importancia de coñecer as características dos países de acollida, como por exemplo a súa lexislación e oportunidades laborais. Aconséllaos a acudir aos centros e asociacións de emigrantes para que lle axuden no seu proceso de integración. Ademais ofrece as pautas no caso do retorno.

Pódese consultar en: Guía del nuevo emigrante