----

Convocatoria de lectorados de lingua, literatura e cultura galegas

A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria publica a convocatoria para cubrir seis prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas. As prazas ofertadas son nas seguintes universidades: Universidade Autónoma de Barcelona, Universidade de Gales - Bangor, Universidade de Heidelberg, Universidade de Kiel, Universidade de Leipzig e Universidade de Varsovia. O prazo de presentación de solicitudes é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.