DIA DO PATRIMONIO 2017

----

Do Arquivo Histórico Provincial de Ourense: Armas dos Méndez

O documento aquí presentado reproduce unha executoria de fidalguía, unha acreditación da pertenza de Alonso Méndez Montoto á aristocracia.. Trátase dun valioso texto que amosa os mecanismos de distinción e clase acreditados empregados pola fidalguía durante o Antigo Réxime.

Este documento atópase no AHPOU. Concello de Ourense, libro 255, folio 14-15.
Do 
Arquivo Histórico Provincial de Ourense: Armas dos Méndez

Aquí pode descargar máis información sobre o documento.