----

Selección de textos científicos en galego do período 1939-1975

O Consello da Cultura Galega (CCG) presenta a publicación “Textos científicos en galego 1939-1975”, que xa podes consultar e descargar desde o noso web. O CCG, consciente da necesidade de material en lingua galega para traballar contidos científicos no ámbito educativo, iniciou en 2016 o proxecto “Ciencia en Galego”, co ánimo de ofrecerlles aos centros de ensino unha selección dos traballos científicos máis relevantes escritos no noso idioma. O proxecto, dirixido por Francisco Díaz-Fierros, botou a andar naquel momento cunha primeira achega que compilaba os textos científicos do período histórico que vai de 1916 a 1936, e complétase agora con esta segunda compilación que abrangue a época franquista (1939-1975).