----

Igrexa, clero, Concilio de Trento... Xesús Ferro Ruibal explica a actitude da igrexa católica diante do galego


Neste Domingo de Ramos recuperamos este estudo do ano 1987 sobre o uso e actitude da igrexa católica diante do galego. Xesús Ferro Ruibal fai unha análise sociolingüística sobre a progresiva castelanización da Igrexa, o que a motivou, e as diferentes actitudes do clero en canto lingua vehicular. Incide na comparación do caso galego co doutras linguas minorizadas principalmente tras o Concilio de Trento, no que a Igrexa animou aos párrocos a utilizaren as linguas vernáculas para evanxelizar.
Igrexa, clero, Concilio de Trento

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=2847