----

#citaNós

Descobre o pensamento da Xeración Nós a través de citas
#citaNós

http://consellodacultura.gal/especiais/nos/citanos.php