----

Biobosquexos

Para dar visibilidade á documentación dos nosos fondos relativa a mulleres concretas, xa falecidas, e que polo de agora non foron tratadas máis polo miúdo, incorpóranse aquí, de xeito paulatino, breves fichas biográficas acompañadas das achegas documentais relacionadas con cada unha.