----

Xustiza, dereito e liberdade

Mesa redonda// Vigo, 29 de outubro
Xustiza, dereito e liberdade

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201085