----

Identidade cultural galega en tempos de globalización

Mesa redonda//Mércores 4 ás 18:00 horas
Identidade cultural galega en tempos de globalización

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201092