----

Declaración en defensa do plurilingüismo como patrimonio común

A Real Academia Galega, a Euskaltzaindia e o Institut d’Estudis Catalans, como institucións con responsabilidades oficialmente recoñecidas na defensa e promoción do galego, éuscaro e catalán, publican unha declaración conxunta reivindicando o plurilingüismo como patrimonio común. O obxectivo do texto é contribuír a aclarar o debate público acerca da presenza das linguas no sistema educativo, sinalando que "para asegurar o seu futuro en condicións de normalidade, o catalán, o éuscaro e o galego precisan dunha presenza reforzada no sistema educativo, que de ningunha maneira redundou nin vai redundar en menoscabo da competencia en castelán". As tres institucións póñense ao dispor dos poderes públicos do Estado para asesorar nos asuntos relativos aos tres idiomas que representan, "en beneficio do respecto mutuo e da convivencia entre as comunidades lingüísticas e os/as falantes das diversas linguas do Estado español".