----

Cursos de linguaxes específicas para o persoal da Administración

A Escola Galega de Administración Pública publica dúas convocatorias de cursos de linguaxes específicas, unha na que se ofertan cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal da Administración de Xustiza que presta servizos fóra de Galicia, e outra na que se ofertan cursos de linguaxe administrativa e xurídica destinados ao persoal ao servizo das distintas administracións galegas. Todos os cursos se desenvolverán na modalidade de teleformación. En ambas as dúas convocatorias, o prazo de presentación de solicitudes é de oito días, contados a partir do seguinte ao da súa publicación.