----

25 anos con Lois Pereiro

Loia//Edición facsimilar con estudo crítico
25 anos con Lois Pereiro

http://consellodacultura.gal/publicacion.php?id=1037