----

PANEL II: ECONOMÍA E PROPAGANDA

Galicia e a Segunda Guerra Mundial
PANEL II: ECONOMÍA E PROPAGANDA

http://consellodacultura.gal/evento.php?id=201119