----

A comunicación entre Administración e administrado nas diferentes linguas do estado

O Ministerio de Administracións públicas presentou a nova versión do Portal do Cidadán, sitio de encontro virtual entre o cidadán e a Administración, que incorpora entre as novidades de deseño a introdución de menús en galego.