----

Subvencións para o audiovisual en galego

A Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo convoca subvencións para apoiar a comercialización de productos audiovisuais e a presencia en mercados de obras audiovisuais producidas en lingua galega.
(Máis información)

Segundo a convocatoria publicada no DOG do 9 de xuño de 2003, poden optar a estas axudas as productoras audiovisuais e empresas de producción multimedia legalmente constituídas no territorio da Unión Europea e que conten, polo menos, cunha axencia de representación en Galicia.


As axudas poderán abranguer o 40% do plan de comercialización e/ou presencia en mercados proposto na solicitude e ata un máximo de 42 000 euros.


O prazo de presentación de solicitudes é de corenta días hábiles contados desde o día seguinte ó da publicación da orde.