----

Nova ferramenta informática para a adaptación de textos á normativa da concordia

O programa Concordia, de libre distribución, permite adaptar ás novas normas ortográficas e morfolóxicas, aprobadas o pasado mes de xullo pola RAG, os textos escritos na anterior normativa oficial.

O programa desenvolveuse no seo do Proxecto de Investigación “Ferramentas para a Tradución”, da Universidade de Vigo, e está subvencionado pola Secretaría Xeral de Investigación e Desenvolvemento da Xunta de Galicia.