----

Serie audiovisual sobre o patrimonio toponímico vinculado ao mar

A Cooperativa Xarda presenta Na Terra Fonda, unha serie audiovisual de 50 minutos, estruturada en cinco capítulos breves, sobre o noso patrimonio toponímico, poñendo o foco nos milleiros de microtopónimos que dan nome aos illotes, pedras ou recunchos que atopamos nos 1.720 km que conforman a costa a galega. Neste momento xa están dispoñibles os dous primeiros capítulos (capítulo 1; capítulo 2), e os restantes iranse publicando na mesma canle de Youtube cunha periodicidade semanal.