I Premio Internacional de Estudos Galegos


A Asociación Internacional de Estudos Galegos (AIEG) convoca, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e da UMinho Editora, a primeira edición do Premio Internacional de Estudos Galegos, que terá carácter trianual para facelo coincidir co Congreso da AIEG. Poden optar a este premio os/as investigadores/as que desenvolven a súa pescuda no ámbito xeral dos Estudos Galegos en universidades de fóra da Galicia e que presentaron o seu traballo académico nos últimos tres anos anteriores ao 31 de decembro do ano previo á celebración do Congreso da AIEG.

Os traballos deben estar redactados en lingua galega e o/a gañador/a recibirá unha dotación económica de 2.000 euros, así como a posibilidade de publicar a obra en formato de libro electrónico na UMinho Editora.

O prazo de presentación de candidaturas estará aberto entre o 1 de xaneiro e o 1 de marzo de 2024.

Podes consultar as bases completas do premio premendo aquí.