Os neofalantes do IES Marco do Camballón cóntannos a súa experiencia co idioma galego


O Clube da Lingua do IES Marco do Camballón (Vila de Cruces) presenta a peza audiovisual Neofalantes, unha pílula lingüística na que alumnado e profesorado do centro de procedencia moi variada (Marrocos, Inglaterra, Venezuela, China, Andalucía, Asturias, Romanía...) explican a súa experiencia vital co idioma galego. O obxectivo é dobre, por un lado preténdese demostrar que noso idioma pode ser unha importante ferramenta de integración para o alumnado que procede de fóra de Galicia e por outro quérese animar aos falantes habituais de galego para que lles falen neste idioma aos novos/as compañeiros/as, porque é o único xeito de que estes poidan melloraren a súa competencia lingüística.

Este traballo enmárcase no Proxecto Matrix, que procura animar a falar galego ao alumnado non galegofalante inicial e reflexionar sobre os distintos tipos de falantes; e mais na campaña “Aquí tamén se fala", deseñada para que o propio alumnado teña un rol activo na normalización lingüística da súa contorna.