Axudas para os SNL da Administración local de Pontevedra


A Deputación de Pontevedra convoca unha liña de axudas, dirixida a concellos e outras entidades locais da provincia, para a creación, mantemento ou reforzo dos servizos de normalización lingüística (SNL) municipais durante o ano 2024. No caso das axudas á creación de SNL, poden optar os concellos de ata un máximo de 50.000 habitantes, ou ben as agrupacións de concellos, mancomunidades ou entidades locais menores da provincia que non conten con este servizo. Para o mantemento ou reforzo do SNL, poden optar os concellos que conten con este servizo e queiran mantelo ou reforzalo (contratando persoal a maiores ou incrementando a xornada existente).

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria e do extracto no BOP de Pontevedra e na Base de Datos Nacional de Subvencións.