Cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal da Administración local


A Consellería de Xustiza, Interior e Administración local convoca cursos de linguaxe administrativa galega (niveis básico, medio e superior) para o persoal da Administración local.

O prazo de presentación de solicitudes é de corenta días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria.