Gonzalo Navaza ingresa na RAG cun discurso sobre a toponimia de Lalín


O pasado sábado, 5 de novembro de 2022, o filólogo Gonzalo Navaza ingresou como membro de número na Real Academia Galega e fíxoo cun discurso sobre os topónimos de Lalín que teñen a súa orixe nun antropónimo. Este discurso está accesible en Internet na publicación Nomes de persoa na toponimia de Lalín, que tamén inclúe a resposta do académico Antón Santamarina. Na páxina web da RAG podes ampliar esta información.