Convócanse as probas de avaliación en competencias clave


A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade convoca probas de avaliación en competencias clave, que dan acceso ás accións formativas dos certificados de profesionalidade dos niveis 2 e 3 de cualificación profesional. Entre as competencias clave requiridas para acceder a estes certificados está a “comunicación en lingua galega”. O prazo de presentación de solicitudes para participar nas probas é dun mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no DOG.