A biografía de Antonio Noriega Varela incorpórase ao Álbum de Galicia


En palabras do redactor da entrada e grande especialista en Noriega Varela, Xosé Ramón Freixeiro Mato: este autor "ocupa un lugar sobranceiro na poesía galega, sen esquecermos a súa vea satírico-política, máis descoñecida, e a faceta de colector do saber popular".

Podes consultar todas as biografías relacionadas coa lingua galega aquí.