A Universidade de Santiago de Compostela informa os seus estudades da realidade lingüística de Galicia


O Oficina de Relacións Exteriores da USC difunde entre os estudantes que chegan desde fóra de Galicia información sobre a situación sociolingüística do noso país. Así, estes estudantes recibiron, a través do folleto explicativo “Galicia e o galego”, ampla información sobre o status do galego como lingua propia de Galicia, sobre a situación do idioma na USC e sobre as vantaxes que lle pode aportar o seu contacto co noso idioma á hora de aprender outras linguas románicas.

Toda esta información está tamén accesible en diferentes idiomas no web da USC.