Formación lingüística para o persoal da Administración local de Pontevedra


A Deputación de Pontevedra convoca, ao abeiro do Plan agrupado de formación continua para o ano 2023, os seguintes cursos de perfil lingüístico, que poderán realizarse en liña: "Linguaxe administrativa galega. Nivel medio" (19 de abril e o 19 de xuño de 2023); "Curso de linguaxe clara" (do 25 de setembro ao 2 de novembro de 2023); "A dinamización lingüística na Administración local" (do 2 de outubro ao 2 de novembro de 2023); "Linguaxe e estilo administrativo. Técnicas para mellorar a redacción" (do 2 de outubro ao 2 de novembro de 2023). Pode inscribirse en calquera destes cursos o persoal ao servizo da deputación provincial así como o persoal dos concellos da provincia adheridos a este plan formativo. O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte ao da publicación das bases no BOP de Pontevedra e rematará 20 días naturais antes do comezo das accións formativas.