En liña o epistolario entre Manuel Rodrigues Lapa e Ramón Piñeiro


No Día Mundial da Lingua Portuguesa, que se conmemora cada 5 de maio, o Consello da Cultura Galega difunde en liña a copia dixital de noventa e unha cartas enviadas polo filólogo portugués Manuel Rodrigues Lapa ao intelectual galego Ramón Piñeiro entre o 18 de maio de 1953 e o 22 de febreiro de 1978, cuxos orixinais están custodiados na Fundación Penzol en Vigo. Proximamente difundiranse tamén as cartas enviadas por Ramón Piñeiro ao seu interlocutor, custodiadas na mesma fundación. A colección epistolar preséntase acompañada por un texto de contextualización autoría de Henrique Monteagudo, que sinala a estreita relación entre o grupo galeguista organizado ao redor da Editorial Galaxia e o filólogo portugués, que actuou como “orientador sobre cuestións filolóxicas, especialmente as referidas á lírica trobadoresca e en xeral á literatura medieval”.