convocatoria

Rexistros 1 a 30 de 104
07/06/2024

EXTRACTO da Resolución do 24/05/2024 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectosde investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2024 (PR970B)
07/06/2024

RESOLUCIÓN do 24/05/2024 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2024 (PR970B)
08/05/2024

RESOLUCION (gl) polo que se fan públicas as listas provisorias de persoal admitido e excluído do procedemento selectivo extraordinario de estabilización.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
08/05/2024

RESOLUCION (es) por la que se hacen públicas las listas provisorias de personal admitido y excluido del procedimiento selectivo extraordinario de estabilización.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
04/03/2024

ANUNCIO polo que se convocan as prazas relativas ao proceso de estabilización de emprego temporal

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
10/10/2023

RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
15/09/2023

Resolución provisional para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
30/08/2023

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
08/08/2023

Relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
20/07/2023

Resolución do 18 de xullo de 2023 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
30/06/2023

EXTRACTO da Resolución do 19 de xuño de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade e se anuncia a súa convocatoria (código de procedemento PR970B)

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
30/06/2023

RESOLUCIÓN do 19 de xuño de 2023 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver nesta entidade e se anuncia a súa convocatoria (código de procedemento PR970B).

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2023 (PR970B)
21/12/2022

EXTRACTO da Resolución do 1 de decembro de 2022 pola que se aproban as bases xerais e específicas que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal, que se convocan polo sistema de concurso.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
21/12/2022

EXTRACTO de la Resolución de 1 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases generales y específicas que regulan las convocatorias de diversos procesos selectivos correspondientes a las plazas de estabilización de empleo temporal, que se convocan por el sistema de concurso.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
21/12/2022

RESOLUCIÓN da presidenta do Consello da Cultura Galega pola que se aproban as bases xerais e específicas que regulan as convocatorias de diversos procesos selectivos correspondentes ás prazas de estabilización de emprego temporal do Consello da Cultura Galega.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
21/12/2022

RESOLUCIÓN de la presidenta del Consello da Cultura Galega por la que se aprueban las bases generales y específicas que regulan las convocatorias de diversos procesos selectivos correspondientes a las plazas de estabilización de empleo temporal del Consello da Cultura Galega.

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
30/09/2022

RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
12/09/2022

RESOLUCIÓN PROVISIONAL para a adxudicación de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
25/08/2022

RESOLUCIÓN DEFINITIVA para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
25/08/2022

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez en Madrid

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
04/08/2022

RESOLUCIÓN PROVISIONAL para a adxudicación das bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
04/08/2022

RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid.

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
27/07/2022

RESOLUCIÓN do 26 de xullo de 2022 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes a dúas bolsas de estadía na Casa Velázquez

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
21/07/2022

RELACIÓN DEFINITIVA de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
05/07/2022

RELACIÓN PROVISIONAL de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
24/06/2022

ANUNCIO da aprobación da oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal

Oferta de emprego público de estabilización de emprego temporal
23/06/2022

RESOLUCIÓN do 10 de xuño de 2022 pola que se establecen as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
23/06/2022

EXTRACTO da resolución do 10 de xuño de 2022 da convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez (PR970A).

Convocatoria Bolsas Casa Velázquez 2022
17/06/2022

RESOLUCIÓN do 17 de xuño de pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes das bolsas dos proxectos de investigación 2022 (PR970B)

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)
23/05/2022

RESOLUCIÓN da convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación

Procedemento bolsas proxectos de investigación 2022 (PR970B)