Monografías temáticas

----

Monografías temáticas

Trátase de repositorios documentais especiais que afondan no lugar das mulleres en ámbitos concretos de actividade social e cultural. Cada monografía conta co asesoramento de persoas especializadas de dentro e fóra do CCG.
Permiten o acceso a datos e fontes de información que posibilitan conxugar pasado e presente da temática proposta e están suxeitos a revisións e ampliacións.

Compóñense, en xeral, de artigos de nova creación, ligazóns de interese relacionadas e reproducións de referencias documentais recuperadas do esquecemento: gráficas, sonoras, bibliográficas, bibliográficas, hemerográficas...

A maioría deles contan con documentación procedente dos fondos de arquivo, bibliográficos e documentais do CCG e tamén do CDIF. Dado que estes últimos están suxeitos a novas incorporacións, as monografías son tamén susceptibles de ampliacións para incluír eses novos fondos.

Recomendamos: