Fondos Hemerográficos

----

Fondos Hemerográficos

Fondo de publicacións periódicas editadas pola colectividade galega nos diferentes países de destino e que foron recuperadas en diversos soportes dende o Arquivo da Emigración Galega.
Pódense consultar xornais, revistas societarias, boletíns informativos para os socios das entidades, folletos etc. que as asociacións galegas editaban para a colectividade residente nos países de acollida, con noticias sobre o que alí acontecía pero tamén informando sobre o que se vivía en Galicia e España.

Consulta o Repertorio da prensa galega da emigración

Recomendamos: