Enquisa a usuarias e usuarios do CDSG

----

Enquisa a usuarias e usuarios do CDSG

Este cuestionario é anónimo e ten como único obxectivo recoller as valoracións de usuarias e usuarios do centro con respecto ao servizo que obtiveron do CDSG na súa última consulta. Coñecer a túa opinión axudaranos a mellorar o servizo que prestamos.

Recomendamos: