Especiais

----

Especiais

O fondo de especiais do CDSG reúne mostras das valiosas iniciativas que conforman o noso patrimonio sociolingüístico. Deixan constancia do labor que se está a desenvolver no ámbito da planificación lingüística galega e serven, ao mesmo tempo, de exemplo e referencia para todas aquelas persoas que se inician nun momento determinado neste tipo de traballos. A modo de exemplo, contamos tamén con recursos deseñados no proceso de normalización doutras linguas minorizadas.
Polas súas características e finalidades, agrupamos a maior parte dos materiais especiais nestas tres categorías:

Documentación gris

Documentos non editados, distribuídos por canles non convencionais, de carácter técnico: informes, proxectos, memorias... Ofrecen información sobre os distintos procesos asociados á planificación de actividades, cursos ou programas.

Ephemera

Carteis, adhesivos, dípticos, bolígrafos, camisetas, pins, globos, mistos, etc. Todo tipo de materiais, presentados en múltiples formatos e soportes, que se empregan principalmente en campañas de dinamización lingüística.


Mediateca

Recursos sonoros, audiovisuais, programas informáticos, videoxogos, manuais ou cursos de galego en soporte dixital. A mediateca está en proceso de revisión co obxecto de proceder á dixitalización dos formatos obsoletos.

Podes acceder ao fondo, con cita previa, a través do servizo de consulta en sala. A maiores, ofrecemos periodicamente seleccións documentais en liña de carácter temático, elaboradas como parte do noso compromiso de difusión das iniciativas normalizadoras da lingua galega. Suxerímosche que coñezas algo máis dos materiais especiais do CDSG visitando De ducia en ducia pola lingua.


Recomendamos: