Publicacións sobre o Seminario de Estudos Galegos

----

Publicacións sobre o Seminario de Estudos Galegos

Recollemos nesta páxina as publicacións conmemorativas do Seminario de Estudos Galegos realizadas por diferentes entidades e institucións co gallo do centenario.
Rivera Vázquez, Iria-Friné
2023
Todas as mans á obra. O Seminario de Estudos Galegos
Agrupación cultural Alexandre Bóveda. A Coruña.
[Descarga gratuíta]

Recomendamos: