Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Casa de Galicia de Unidad Gallega

Publicación

Casa de Galicia de Unidad Gallega
Libro-Memoria
Nova York
313-15 West 59th Street
153-59 West 64th Street
405 West 41st Street
119-125 East 11th Street
37-09, 31st Avenue, Astoria 11103 NY
Nova York
EEUU (1940 - )

Esta publicación societaria ten a finalidade de informar das actividades desenvolvidas pola entidade editora, marcadamente republicana e galeguista durante os seus primeiros anos. Constitúe a memoria anual das actividades e feitos máis salientables da vida societaria: estrutura organizativa (directivas, comités, socios, comisións etc.), as contas e balances etc. Contén ademais algúns artigos, opinións e traballos sobre Galicia e a súa cultura, economía e historia, redactados por intelectuais galegos de recoñecido prestixio.

Equipo e colaboradores

A. Viñal Casa (colaboración), Agustín Rodríguez Caamaño (colaboración), Alfonso Losada (colaboración), Amado Ricón (editor/a), Andrés Torres Queiruga (colaboración), Avelino Pousa Antelo (colaboración), Carlos Durán (colaboración), Carlos Vázquez (colaboración), Emilio González López (colaboración), Enrique Santamarina (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Frank Arévalo (colaboración), Isaac Alonso Estravís (colaboración), Luis Romay G. Arias (colaboración), Luís Soto Fernández (colaboración), Manuel Álvarez Quiroga (colaboración), Manuel Zapata (colaboración), Mario Pousa Díaz (colaboración), Ramón Piñeiro (colaboración), Rodolfo Prada (colaboración), Salvador García-Bodaño (colaboración), Sebastián Martínez Risco (colaboración), Xesús Cambre Mariño (colaboración), Xosé Manuel López Nogueira (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
1946-1983: 27 x 19,5 cm. 1993: 26 x 18 cm.
Periodicidade
Anual
Idioma
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase nalgunhas colaboracións culturais e literarias
Páxinas
Variable, entre 48 e 150 páxinas, xeralmente ten arredor de 80 páxinas
Publicidade
Moi abundante, entre a publicidade e as fotografías cobren as tres cuartas partes da revista. A maioría dos anuncios son de tipo comercial e, en moita menor medida, atópanse anuncios de compañías aéreas, bancos etc.
Ilustracións
Moi abundantes, case todas son fotografías de sociedade e institucionais. A presenza doutro tipo de ilustracións é anecdótica.
Editorial
Casa Galicia de Unidad Gallega

ARTIGOS DIXITALIZADOS

UNA Y OTRA GALICIA
Cosme Barreiros
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (),
VIAXE POR GALICIA
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (), pp. 63
CURROS E A SÚA TERRA
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (), pp. 42
PONDAL NA SÚA PAISAXE
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (), pp. 51
A VOZ PRECURSORA DE TRES POETAS
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (), pp. 52
CABANILLAS NA TERRA DO SALNÉS
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (), pp. 43
EN TERRAS PONTEVEDRESAS
Salvador Lorenzana
Casa de Galicia de Unidad Gallega; (), pp. 22

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205