Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Alma Gallega

Publicación

Alma Gallega
1935: Revista de «Casa de Galicia»
1936-1940, e a partir de 1944: Órgano Oficial de Casa de Galicia de Montevideo
Xullo 1941: Revista de Casa de Galicia

Cerro Largo, 990
Bartolomé Mitre, 1413
Reconquista, 640
Puy Sandín, 1011
J. C. Gómez, 1290
General Flores (Avenida), 2226
18 de Julio (Avenida), 1473
Colonia, 1474
Montevideo
Uruguai (1935 - 1967)

Revista societaria centrada nas actividades da entidade editora e da colectividade. A maior parte do seu contido está dedicado a informar sobre as súas actividades sociais por seccións ("Sanidade", "Beneficencia", "Educación" etc.), coa reprodución da Memoria social (listados de socios, estatísticas médicas, composición da directiva, balances económicos, descrición de actividades etc.). O resto da revista aborda diferentes temas galegos (cultura, xeografía, literatura, personaxes ilustres) e colaboracións literarias.

Equipo e colaboradores

A. Rey Zubra (administración), Adolfo Pérez Bermúdez (dirección), Alfonso R. Castelao (colaboración), Antonio Machado (colaboración), Avelino Díaz (colaboración), Azorín (colaboración), Carlos Otero (xefatura de redacción), Curros Enríquez (colaboración), E. García del Río (secretaría de dirección), Elías Montero (secretaría de dirección), Emilio Pita (colaboración), Enrique Cabal (redacción), Eugenio Carré Aldao (colaboración), Hermenegildo Ruibal (dirección), Herminia Fariña (colaboración), Indalecio Prieto (colaboración), J. Martínez García (colaboración), J. Martínez Garda (colaboración), Jesús Canabal (redacción), José M. Barreiro (colaboración), José Martínez Garda (redacción), José Silva Barros (colaboración), Juan Francisco Fariña (secretaría de dirección), Juan María Lorenzo (secretaría de dirección), Julio Prieto (ilustración), L. Fotasaus (administración), Luciano Gascue (administración), Luis Luna (redacción), Luís Seoane (ilustración), Luis Tobío (redacción), Manuel Antonio (colaboración), Manuel Domínguez Santamaría (xefatura de redacción), Manuel González Noya (secretaría de dirección), Manuel Lustres Rivas (colaboración), Manuel Portela Valladares (colaboración), Marcelino Ramos (dirección), Maximino Castiñeiras (colaboración), Otero Espasandín (colaboración), Pablo Neruda (colaboración), Pedro Acebedo (xefatura de redacción), Radamás (colaboración), Ramiro Cantero (xefatura de redacción), Ramón Díaz Mirete (colaboración), Ramón María del Valle-Inclán (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Rodolfo Obregón (administración), Santiago B. Blanco (colaboración), Valentín Martínez (redacción), Vicente Risco (colaboración), Xavier Bóveda (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
29 x 20 cm.
Periodicidade
Irregular
Comezo-cese
1935-1967
Información xeral
A maioría dos números analizados son extraordinarios e están dedicados ao Día da Raza, Día de Galicia, centenario do nacemento de Rosalía de Castro, inauguración do Policlínico da Casa de Galicia, pero especialmente dedicados ao aniversario fundacional da entidade.
Época
2ª época
Idioma
Bilingüe, con predominio do castelán. O galego emprégase en poemas e relatos
Páxinas
Moi variable, oscila entre 36 e 94 páxinas
Tiraxe
1936: 30.000 exemplares 1947: 22.000 exemplares
Publicidade
Numerosa. Anuncios comerciais, institucionais, de bancos, profesionais liberais, que aparecen agrupados nunha sección
Ilustracións
Fotografías sociais, institucionais e de motivos galegos. Tamén aparecen debuxos de Seoane, Julio Prieto, etc.
Editorial
Casa de Galicia de Montevideo

ARTIGOS DIXITALIZADOS

GALICIA EN CUATRO PARTES
Salvador Lorenzana
Alma Gallega; 2ª época, (), pp. 18
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
LOS QUE PIENSAN LA HORA ACTUAL

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 23-24
PLEGARIA POR LA PAZ

Alma Gallega; 2ª época, nº 01 (), pp. 56

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205