Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Mundo Gallego [1951-52]

Publicación

Mundo Gallego [1951-52]
Revista de Galicia en América
Bos Aires
Moreno, 558
Bos Aires
Arxentina (1951 - 1952)

Revista cultural que trata de "exaltar aquellas manifestaciones que tengan vigencia dentro de la esfera de nuestra cultura. Partiendo de este criterio, admitiremos los trabajos de nuestros colaboradores, siempre que al llegar a la redacción de esta revista converjan en un sólo interés: Galicia". Conta con importantes colaboradores que a través de diferentes artigos abordan aspectos da cultura galega e informan sobre a actualidade cultural galega e da colectividade emigrada. Contén diversas colaboracións literarias de destacados persoeiros. Entre as seccións destacan: "Papel y Tinta", "Pincel Gallego", "Pantalla y Telón", "Artistas de cine gallego", "Balcón de Malhumorados" etc.

Equipo e colaboradores

Ánxel Fole (colaboración), Braulio Díaz Sal (colaboración), Carlos Maside (ilustración), Castro Gil (ilustración), Eduardo Blanco Amor (colaboración), Eduardo del Río (colaboración), Eliseo Alonso Rodríguez (dirección), Fermín Bouza Brey (colaboración), Francisco Camba (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Isaac Díaz Pardo (ilustración), J. Conde (colaboración), Javier Costa Clavell (colaboración), Julia Scappino Moreno (colaboración), Luz Pozo Garza (colaboración), Maza (ilustración), Pedro Díaz (colaboración), Pura Vázquez (colaboración), Ramón González Alegre (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Teodoro Campos (colaboración), Valentín Paz Andrade (colaboración), Victoriano García Martí (colaboración), Xavier Pousa (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
28,5 x 20 cm
Periodicidade
Trimestral
Idioma
Castelán
Páxinas
Irregular, entre 32 e 52 páxinas
Prezo
3 $
Publicidade
Escasa e dedicada a axencias de viaxes (Axencia Ibero- Arxentina ) e de carácter comercial (téxtil, hoteis, restaurantes, ópticas)
Ilustracións
A portada da revista aparece ilustrada cunha fotografía evocadora de Galicia, tamén reproducen unha estampa de Castro Gil e cadros de Maside, Díaz Pardo etc. e debuxos de Maza. No interior da publicación inclúen fotografías con motivos galegos, retratos e debuxos

ARTIGOS DIXITALIZADOS

A PAISAXE NA NOSA POESÍA
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego [1951-52]; 1ª época época, nº 1 (), pp. 13
A PERSOALIDADE DE DIEGO GELMÍREZ
Salvador Lorenzana
Mundo Gallego [1951-52]; 1ª época época, nº 2 (), pp. 17

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205