Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Opinión Gallega

Publicación

Opinión Gallega

Bos Aires
Belgrano, 2186
Bos Aires
Arxentina (1945 - )

Esta publicación é continuadora de El Orensano, aparecendo como órgano oficial do Centro Orensano e do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Informa da vida societaria das devanditas entidades, incluíndo noticias da colectividade, sobre todo no eido cultural e nas actividades das asociacións galeguistas. Complétase con informacións sobre Galicia, principalmente das súas provincias de referencia, e artigos que abordan a realidade galega dende diferentes ámbitos, nos que colaboran intelectuais galeguistas.

Equipo e colaboradores

Alfonso Gayoso Frías (colaboración), Alfonso R. Castelao (colaboración), Álvaro Paradela (colaboración), Ansandel (colaboración), Antón Alonso Ríos (colaboración), Antón Santamarina (colaboración), Aquilino Iglesias Alvariño (colaboración), Avelino Díaz (colaboración), Ben-Cho-Shey (colaboración), Benito Varela Jácome (colaboración), Fiz A. Fernández (colaboración), Florentino López Cuevillas (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Francisco Luis Bernárdez (colaboración), Francisco Otero Guldrís (colaboración), Jesús Bal y Gay (colaboración), José Crecente Vega (colaboración), José Núñez Bua (colaboración), Manuel Agromayor (colaboración), Manuel F. Vide (colaboración), Manuel María (colaboración), Marcial Fernández (colaboración), Maximino Castiñeiras García (colaboración), Moisés da Presa (colaboración), Perfecto López Romero (colaboración), Plácido R. Castro (colaboración), Raimundo García Domínguez (Borobó) (colaboración), Ramón de Valenzuela (colaboración), Ramón Fernández Mato (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Ricardo Flores (colaboración), Rodolfo Prada (colaboración), Valeriano Saco (dirección), Víctor Luis Molinari (colaboración), Xerardo Álvarez Gallego (colaboración), Xosé Neira Vilas (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
42 x 29 cm
Periodicidade
Irregular: quincenal, mensual, bimestral e trimestral
Idioma
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai abundantes colaboracións en galego
Páxinas
Variable, entre 8 e 16 páxinas
Publicidade
Pouco abundante, basicamente anuncios de establecementos comerciais (xastrarías, garaxes, bares, bazares, restaurantes etc.), axencias de viaxes, bancos, compañías de seguros e de actos das sociedades de emigrantes afíns
Ilustracións
Escasas: fotografías de sociedade, retratos e algúns debuxos
Editorial
Centro Pontevedrés. Bos Aires Centro Ourensán. Bos Aires

ARTIGOS DIXITALIZADOS

ECOS DE UNA EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 100 (), pp. 2
CANTIGAS DE NENOS
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 105 (), pp. 4
"LA CATEDRAL Y EL NIÑO". EDUARDO BLANCO AMOR, EMIGRANTE Y AUTODIDACTA
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 106 (), pp. 4
VOCACIÓN PERIODÍSTICA
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 107 (), pp. 5
LA "GALICIA LITERARIA" DE 1875
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 111 (), pp. 5
CINCO CATEDRALES EN EL ESPEJO DE AMÉRICA
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 120 (), pp. 5
ATALAYA DE GALICIA. CARRÉ, PADRE E HIJO
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 125 (), pp. 7
TEATRO DE MÁSCARAS
Francisco Fernández del Riego
Opinión Gallega; nº 125 (), pp. 8
A POESÍA DE PURA VÁZQUEZ
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 134 (), pp. 5
EL ARTE DE MANUEL COLMEIRO
F. Fernández del Riego
Opinión Gallega; nº 137 (), pp. 4
EVOCACIÓN DE CASTELAO
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; nº 137 (), pp. 7
A LECCIÓN DE CASTELAO
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 6
O PROBLEMA DA LINGOA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 1
CASTELAO NO SEU ESPELLO E AMOR

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 1
CANCIÓN DE EXILIO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 4
S'EU FORA POETA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 4
O FIN HA SER

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 4
EN LEMBRANZA DE CASTELAO. CARICATURA GALEGA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 5
FROUSEIRA, TRISTE FROUSEIRA ...

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 5
FROUSEIRA, TRISTE FROUSEIRA ...

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 5
UNHA VES MÁIS ...

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 5
O SONO DE CASTELAO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 6
O PRIMEIRO CRÁSICO GALEGO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 6
MEU HOMENAXE A CASTELAO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 6
A UNIVERSALIDADE DE CASTELAO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 7
CASTELAO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 7
A UNIÓN IBÉRICA NO PENSAMENTO POLÍTICO DE CASTELAO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 7
LEMBRANZA INMORRENTE

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 9
CASTELAO NA LITERATURA GALEGA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 9
«PÍLDORAS SANATIVAS» PRA QUENES SOFREN A MALADIA DE NON FALAR EN GALEGO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 12
«PÍLDORAS SANATIVAS» PRA QUENES SOFREN A MALADIA DE NON FALAR EN GALEGO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 12
A FALA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 147 (), pp. 12
NUESTRA CAMPESINA Y MARINERA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 1
CRÓNICAS DE VIAJE

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 2-3
LA LENGUA GALLEGA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 2
S'EU FORA POETA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 3
DESDE PAZO DE GUISAMONDE

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 4
BRINDEMOS POR GALIZA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 5
A ZANFONA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 5
PENSAMIENTO VIVO DE CASTELAO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 6-7
LÍRICA GALEGA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 6-7
LA CASTAÑA EN GALICIA

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 7
CASTELAO: SÍMBOLO POLÍTICO

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 9
LA ESCULTURA DE ANTONIO FAÍLDE

Opinión Gallega; 1ª época, nº 148 (), pp. 12
"ANTES DE QUE EL TIEMPO MUERA". NOVELA DE JOSÉ BLANCO AMOR
Salvador Lorenzana
Opinión Gallega; 1ª época, nº 181 (), pp. 3

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205