Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Lar

Publicación

Lar
Revista mensual de la Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad
Revista del Hospital Gallego

Bos Aires
Belgrano, 3141
Bos Aires
Arxentina (1934 - )

Esta publicación societaria aborda basicamente temas de interese para os asociados (novas autoridades, servizos facultativos, memorias sociais, programa de actos, movemento de socios etc.), ademais de contar con algúns artigos culturais e divulgativos. Con motivo do Día de Galicia editan números extraordinarios, nos que colaboran numerosos intelectuais galegos con artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, as relacións hispano-arxentinas e traballos de creación literaria

Equipo e colaboradores

A. Capdevila (colaboración), A. Zapata García (colaboración), Carlos Maside (colaboración), César Alvajar (colaboración), Eduardo Blanco Amor (colaboración), Florencio Delgado Gurriarán (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), J. Caamaño Bournacell (colaboración), Leandro Pita Romero (colaboración), Manuel María (colaboración), Ramón D. Villar (dirección), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Ramón Rey Baltar (colaboración), Ramón Villar Ponte (colaboración), Ricardo Carballo Calero (colaboración), Valentín Paz Andrade (colaboración), Varela Buján (colaboración), Xavier Bóveda (colaboración), Xesús Ferro Couselo (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
28,5 x 19,5 cm
Periodicidade
Mensual, con numerosas irregularidades, aparecen números dobres e triples
Información xeral
A maior parte dos números consultados son extraordinarios en conmemoración do Día de Galicia, que abarcan 3 números da publicación
Idioma
Bilingüe, con predominio do castelán, pero inclúe numerosas colaboracións en galego
Páxinas
Moi variable, entre 28 e 100 páxinas
Publicidade
Moi numerosa e localizada nas páxinas finais da publicación. Comprende avisos comerciais variados, productos como tabaco, cafés, compañías e axencias de navegación, bancos, guía de profesionais médicos, confección, bares e restaurantes etc.
Ilustracións
Fotografías que ilustran os artigos, de colaboradores da revista, evocadoras de Galicia e algunha reprodución artística.
Editorial
Hospital Gallego. Asociación Gallega de Beneficencia y Mutualidad

ARTIGOS DIXITALIZADOS

TRES FIGURAS SÍMBOLOS
Salvador Lorenzana
Lar; nº 224 (), pp. 27
GALICIA E TEIXEIRA DE PASCOAES
Salvador Lorenzana
Lar; nº 236 (), pp. 29
PAISAXE NOITEBREGA
Salvador Lorenzana
Lar; nº 248 (), pp. 26
O CAMIÑO DA NOSA CULTURA
Salvador Lorenzana
Lar; nº 260 (), pp. 45
A GUÍA DE COMPOSTELA
Salvador Lorenzana
Lar; nº 272 (), pp. 13
A NOSA LINGUA LITERARIA
Salvador Lorenzana
Lar; nº 284 (), pp. 12
SONATA VALLEINCLANESCA
Salvador Lorenzana
Lar; nº 296 (), pp. 21
GALICIA, EN CARLOS MASIDE
Salvador Lorenzana
Lar; nº 302 (), pp. 16
FILMÓGRAFO DUN VIAXE A AMÉRICA
Salvador Lorenzana
Lar; nº 304 (), pp. 19

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205