Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Alén Mar

Publicación

Alén Mar
Revista de la Asociación Argentina de Hijos de Gallegos
Bos Aires
Sarandí, 847
Bos Aires
Arxentina (1961 - 1963)

Publicación societaria de carácter cultural na que se reivindica a cultura galega en Arxentina, e denuncia a súa situación na Península. Informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos etc. Na sección "Fenestra de Alén Mar" hai unha descrición das actividades culturais realizadas no Río da Prata, especialmente as promocionadas pola asociación editora. En "Libros recibidos" e "Mirador bibliográfico gallego" informan sobre a produción litereria galega

Equipo e colaboradores

Antonio Pérez Prado (colaboración), Basilio Losada (colaboración), Domingo García Sabell (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), P. Leirado (colaboración), Perfecto López Romero (colaboración), Ramón Piñeiro (colaboración), Ricardo Palmás (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Descrición física
26 x 18 cm
Periodicidade
Irregular
Idioma
Bilingüe, con predominio do castelán, aínda que hai un incremento na utilización do galego nos últimos números
Páxinas
8 páxinas
Publicidade
Escasa. Anuncios do Banco de Galicia, editoriais galegas e de empresas de automóbiles
Ilustracións
Escasas. Aparecen algunhas viñetas e debuxos que complementan os artigos
Financiamento
No n.º 1 indican que a publicación foi custeada por diversos particulares
Editorial
Asociación Argentina de Hijos de Gallegos

ARTIGOS DIXITALIZADOS

SAÚDO Y ESPERANZA
Salvador Lorenzana
Alén Mar; nº 1 (), pp. 7

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205