Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Galicia [Bs As 1930]

Publicación

Galicia [Bs As 1930]
Publicación semanal editada por la Federación de Sociedades Gallegas
Portavoz de la Federación de Sociedades Gallegas

Bos Aires
Chacabuco, 955
Bos Aires
Arxentina (1930 - )

Este xornal foi editado pola Federación de Sociedades Gallegas en la República Argentina en 1930, como unha continuación de El Despertar Gallego, antigo voceiro da Federación desde 1922 ata a publicación deste semanal. Concede unha especial atención á situación española, con informacións e comentarios sobre a mesma, nos que, a pesar dos cambios de tendencia ideolóxica da Federación, manifesta claramente o seu republicanismo e tras a guerra civil española, a súa oposición á política franquista. Informa das actividades da Federación e das sociedades que forman parte dela ("Crónicas de Sociedades federadas"), noticias de Galicia e da situación da colectividade (criticando a determinadas asociacións polos seus postulados políticos). Tamén inclúe artigos literarios e culturais, que ocupan xeralmente a última páxina da publicación ("Artes y Letras").
Nos anos 1943 e 1944, por problemas de carácter político, tivo que cambiar a súa cabeceira e pasou a denominarse Boletín de las Sociedades Gallegas Federadas e Acción Gallega.

Equipo e colaboradores

A. Zapata García (colaboración), Alexandre Bóveda (colaboración), Alfonso Camín (colaboración), Alfonso Gayoso Frías (colaboración), Alfonso R. Castelao (colaboración), Álvaro de las Casas (colaboración), Andrés Beade (colaboración), Ángel R. Barbato (colaboración), Ángel Viso (colaboración), Antón Villar Ponte (colaboración), Arturo Cuadrado (dirección), Avelino Díaz (colaboración), Avelino Rodríguez Elías (colaboración), Ben-Cho-Shey (colaboración), Benito A. García (colaboración), Constantino Sánchez Mosquera (colaboración), Domingo Cubeiro (dirección), Eduardo Blanco Amor (dirección), Eliseo Pulpeiro (colaboración), Emilio Pita (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Francisco Graña (colaboración), Hugo Triviella (colaboración), Jesús Calviño de Castro (colaboración), José Blanco Amor (colaboración), José Conde (colaboración), Juan Carballeira (colaboración), Juan Rof Codina (colaboración), L. Santiso Girón (colaboración), Lino Pérez (colaboración), Luis Alberto Quesada (colaboración), Luís Seoane (colaboración), Luis Tobío (colaboración), M. Fernández Couselo (colaboración), M. Groba (colaboración), Manuel Campos Couceiro (colaboración), Manuel Cao Turnes (colaboración), Manuel Celso Garrido (colaboración), Manuel Lueiro Rey (colaboración), Manuel Mosquera (colaboración), Manuel Porrúa (colaboración), Manuel Portela Valladares (colaboración), Manuel Ucha (colaboración), Moisés da Presa (colaboración), Pablo Neruda (colaboración), Pedro Campos Couceiro (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Ramón Rey Baltar (colaboración), Ramón Silva (colaboración), Ramón Suárez Picallo (colaboración), Roberto Blanco Torres (colaboración), Severino Gallego (colaboración), Vicente Risco (colaboración), Vicente Rojo (colaboración), Xosé B. Abraira (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Lema
Falareilles da patria aos desterrados, da libertade e redencións aos servos (Curros Enríquez).
Descrición física
56 x 42 cm. 43 x 32 cm. 41 x 29 cm.
Periodicidade
Irregular, con saída semanal ou quincenal. Nos últimos anos non tiña ningún tipo de periodicidade
Idioma
Predomino do castelán
Páxinas
12 páxinas, pero co tempo hai números con menos páxinas. A partir de 1931 o habitual eran 8 páxinas
Prezo
1931: 0,10$; trimeste: 1,50$; semestre: 3$; anual: 5$
Distribución
Ten axentes en Montevideo, Mar do Prata, Rosario etc.
Publicidade
Anuncios comerciais, profesionais para emigrantes (contadores, escribanos, venda de terras etc.), compañías de navegación e axencias de viaxes
Ilustracións
Escasas; viñetas, debuxos, fotografías de Galicia e de persoeiros galegos e españois
Editorial
Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina

ARTIGOS DIXITALIZADOS

ARQUEÓLOGO E POETA
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1075 (), pp. 5
EL ARTE DE AMADO CARBALLO: POESÍA MODERNA, VERTIDA EN VERSOS ANTIGUOS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1076 (), pp. 6
PASTOR DÍAZ CA SIREA DO NORDE
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1081 (), pp. 5
ARS, LONGA, VILA BREVIS
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1083 (), pp. 1
LA "GALICIA LITERARIA" DE 1875
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1084 (), pp. 5
PUBLICACIONES POÉTICAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1087 (),
FISONOMÍA ESPIRITUAL DE GALICIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1090 (), pp. 6
PONTEVEDRA É BOA VILA. NINGUÉN A VE QUE N'O DIGA
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1090 (), pp. 7
LAMAS CARVAJAL, E A SÚA OBRA
Fancisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1930]; nº 1091 (), pp. 2
POLÉMICA EN EL AIRE
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1092 (), pp. 8
EVOCACIÓN DE NORIEGA VARELA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1093 (), pp. 8
CABANILLAS DE NUEVO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1105 (), pp. 8
TESONERA LABOR DE UN ERUDITO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1106 (), pp. 5
POESÍA INGLESA E FRANCESA, EN GALEGO: ESPECIAL PARA O GRAN SEMANARIO "GALICIA"
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1107 (), pp. 3
EL PÓRTICO DE MATEO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1108 (), pp. 8
OTERO PEDRAYO EN SU SITIO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1109 (), pp. 8
DONA DO CORPO DELGADO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1112 (), pp. 2
EL PAZO DE LA CUQUEIRA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1116 (), pp. 4
LA SAUDADE Y LA POESÍA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1124 (), pp. 8
NUESTRA CULTURA EN LA UNIVERSIDAD "GALLEGA"
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1126 (), pp. 8
NUEVOS VERSOS Y CANCIONES
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1139 (), pp. 7
VIEJOS LIBROS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1140 (), pp. 7
ÓLEOS DE JULIA MINGUILLÓN
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1149 (), pp. 8
LAS CANCIONES DEL PUEBLO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1152 (), pp. 8
UNA ÉGLOGA DE PASTOR DÍAZ
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1157 (), pp. 3
NUESTRA LENGUA LITERARIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1158 (), pp. 8
UN POETA FESTIVO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1161 (), pp. 8
GEOGRAFÍA DEL SESEO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1165 (), pp. 9
DICCIONARIO DE ESCRITORES
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1173 (), pp. 3
POESÍA DEL PRECURSOR
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1174 (), pp. 8
A POESÍA DE PURA VÁZQUEZ
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1176 (), pp. 8
EL ALMA DE NUESTRA CULTURA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1182 (), pp. 8
EL ANTIGUO REINO DE GALICIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1291 (), pp. 4
LO GALLEGO Y LO UNIVERSAL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1930]; nº 1316 (), pp. 6
O PINTOR SOUTO: ARTISTA DO POVO GALEGO: EN LEMBRANZA DA SÚA VIDA E OBRA
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1930]; nº 1357 (), pp. 12
ENCOL DA GALEGUIZACIÓN DO INSINO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 184 (), pp. 3
CARTA DEL DR. RODRÍGUEZ CADARSO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 184 (), pp. 4
LA GALLEGUIZACIÓN MÁS HONDA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 184 (), pp. 8
GLOSARIO VULGAR

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 184 (), pp. 12
UN ARTÍCULO DE VICENTE RISCO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 1
HABLA CASTELAO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 1
UN MÁRTIR

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 1
CARTA ABIERTA PARA LOS BUENOS AMIGOS DEL CENTRO GALLEGO Y PARA MIS AMIGOS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 2
UN MANIFIESTO NACIONALISTA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
UN MANIFIESTO NACIONALISTA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
UN MANIFIESTO NACIONALISTA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
UN MANIFIESTO NACIONALISTA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
UN MANIFIESTO NACIONALISTA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
UN MANIFIESTO NACIONALISTA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
COUSAS GALEGAS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 3
EL TEATRO PUEDE SER UN PODEROSO MEDIO DE DIFUSIÓN DE NUESTRA ESPIRITUALIDAD

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 185 (), pp. 9
UNA ENCUESTA NECESARIA. ¿QUÉ PIENSAN DE LA EMIGRACIÓN LOS EMIGRADOS GALLEGOS?

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 186 (), pp. 3
NUESTRO LLAMADO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 186 (), pp. 5
DE ÁLVARO DE LAS CASAS. TEORÍA DE COMENTARIOS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 187 (), pp. 3, 10
UN MARTIRE

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 187 (), pp. 10
NOTABLE CONFERENCIA DE OTERO PEDRAYO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 187 (), pp. 10
EL PROBLEMA POLÍTICO DE GALICIA. (A PROPÓSITO DEL LIBRO DE VICENTE RISCO)

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 188 (), pp. 1
A FALTA DE HOMBRES BUENOS... DON GABINO ES JEFE DEL PARTIDO CONSERVADOR

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 188 (), pp. 1
HACIA OTRA GALICIA: LA VERDADERA ORGANIZACIÓN DEL PAÍS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 188 (), pp. 2
ÉGLOGAS DE VIRXILIO EN GALEGO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 188 (), pp. 2
A MONARQUÍA E OS NACIONALISTAS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 189 (), pp. 3
TÉMONOS QUE DEFIÑIRE

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 189 (), pp. 3
EMBELLECIMIENTO RURAL

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 189 (), pp. 3
LO QUE ES Y EL MÉRITO QUE HAY QUE DARLE A CAMBADOS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 189 (), pp. 10
INTERMEZZO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 189 (), pp. 10
UNA CARTA DEL CENTRO GALLEGO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 189 (), pp. 10
A UNIVERSIDADE I-O CACIQUISMO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 190 (), pp. 1
UN HERMOSO EJEMPLO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 190 (), pp. 1
EL PROBLEMA DE LAS NACIONALIDADES

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 190 (), pp. 3
AS PROVINCIAS NA GEOGRAFÍA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 190 (), pp. 4
UNA CARTA DEL RECTOR

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 190 (), pp. 10
UNA OPINIÓN VALIOSA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 191 (), pp. 1
A RESIDENZA DE ESTUDANTES

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 191 (), pp. 1
OUTRA BAIXA MAIS NAS NOSAS FIAS. EXEMPLOS

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 191 (), pp. 3
PROPÓSITOS PARA EL AÑO NUEVO

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 191 (), pp. 3
IMPRESIONES. UNA OBRA DE RAFAEL DIESTE

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 191 (), pp. 3
O TODO O NADA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 192 (), pp. 1
O QU'EU DIGO. ENCOL DO CONGRESO DA FEDERACIÓN

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 192 (), pp. 2, 10
LA MÁS EFICAZ ARMA DE GALLEGUIZACIÓN

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 192 (), pp. 8
LA UNIVERSIDAD GALLEGA Y LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 193 (), pp. 1
EL COSTE DE LA PRODUCCIÓN RELACIONADO CON NUESTRA TIERRA.

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 193 (), pp. 3
COSA ESENCIAL PARA GALICIA

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 193 (), pp. 3
GALICIA CARA Y CRUZ

Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 193 (), pp. 10
VERBAS DA MOCEDADE. A UNIVERSIDADE GALEGA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; [1ª] época, nº 288 (), pp. 3
VERBAS DA MOCEDADE. RESURREXIT, GALAXIA, ALELUYA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 297 (), pp. 3
PALABRAS DE LA JUVENTUD. UN DILEMA: SER O NO SER
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 308 (), pp. 3
TÓPICOS. O FALSO CONCEITO DA UNIDADE
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 309 (), pp. 3
UN CURSILLO DE ESTUDOS GALEGOS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 315 (), pp. 3
ROTEIROS. LINGUA E CULTURA GALEGAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 317 (), pp. 3
GLOSAS. O PROBREMA UNIVERSITARIO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 319 (), pp. 3
MARXINÁS UNIVERSITARIOS. SAÚDO ÓS EMIGRADOS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 321 (), pp. 2
NOTICIAS ENCOL DO ESTATUTO DE GALICIA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 327 (), pp. 1
TRAIDORES. O PATRIOTISMO DUN ABOGADO DO ESTADO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 328 (), pp. 3
TRAIDORES. UN REFORMISTA ANTIGALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 332 (), pp. 3
A DIADA DO LIBRO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 334 (), pp. 2
CAMIÑOS. NO LOITAR COTIÁN POL-A PROPIA CULTURA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 340 (), pp. 3
OS PRECURSORES. ESTAMPA ROMÁNTICA DO XIX
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 347 (), pp. 3
"IRMANDADES DA FALA". ESPELLO NACIONAL DE GALICIA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 348 (), pp. 3
ANTOLOXÍA NACIONAL. OS INTELEITUAS FINISECULARES
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 349 (), pp. 3
O BANQUETE DE CONXO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 356 (), pp. 3
PROCLAMA AOS MOZOS GALEGUISTAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 358 (), pp. 3
F.M.G. PAPELETAL DUN NACIONALISMO QUE NACE
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 361 (), pp. 3
APUNTES. CADRO DE COORES, DE OTERO PEDRAYO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 366 (), pp. 3
GUIEIROS POLÍTICOS. O PANORAMA AITUAL DO NACIONALISMO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 374 (), pp. 3
GUIEIROS POLÍTICOS. PANORAMA AITUAL DO NACIONALISMO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 375 (), pp. 3
CONTIDOS DE ARTE. A EXPOSICIÓN DE LAXEIRO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 376 (), pp. 3
F.M.G. ALOCUCIÓN PATRIÓTICA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 381 (), pp. 3
DOUS MOZOS NACIONALISTAS PRESOS POR DESENMASCARAR AO EMILIANO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 382 (), pp. 3
LITERARIAS. A ROMEIRÍA DE XELMÍREZ
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 390 (), pp. 3
CARTA AOS EMIGRADOS. ENCOL DA EDITORIAL "NOS"
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 393 (), pp. 3
ORIENTACIÓNS. NECESIDADE DUN TEATRO GALEGO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 396 (), pp. 2
PROELES. TRES XENERACIÓNS LITERARIAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 397 (), pp. 3
DINTEL XURÍDICO-POLÍTICO DA NACIÓN GALEGA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 399 (), pp. 3
PROELES. CONTESTANDO A UNAMUNO
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 400 (), pp. 3
MÁGOAS. O NOUTURNIO DA MIÑA IALMA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 411 (), pp. 3
GALICIA FRENTE Á POLÍTICA CENTRALIZADORA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 424 (), pp. 3
TRES ESTATUTOS AUTONÓMICOS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 437 (), pp. 1
PROELES. O PRÓISIMO FUTURO AUTONÓMICO DE GALICIA
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1930]; 2ª época, nº 471 (), pp. 3

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205