Idiomas: Español / English
Pazo de Raxoi, 2º andar
15705 Santiago - A Coruña
Tel.: +34 981957202
Directorio de contactos
epistolarios
Cartafoles de prensa >  Fernández del Riego >  publicación Galicia [Bs As 1926]

Publicación

Galicia [Bs As 1926]
Revista del Centro Gallego de Buenos Aires. Mutualidad - Cultura - Beneficencia
Sarandí, 108
Pacheco, 3026-28
Bos Aires
Catamarca, 145
Bos Aires
José Mª Moreno, 165
Belgrano, 2186
Bos Aires
Arxentina (1926 - )

Esta revista foi editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituír ao seu Boletín para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como "Memoria", "Guía de servicios sociales", "Vida del Centro", "Servicios Facultativos" etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de localidades e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversas de actualidade ("Noticiero Gallego" por Salvador Lorenzana) etc. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como "Libros" por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.

Equipo e colaboradores

Agustín Sixto Seco (corresponsalía), Alberto Vilanova (colaboración), Alfonso Gayoso Frías (colaboración), Alfonso R. Castelao (colaboración), Álvaro Cunqueiro (colaboración), Ángel Fole (colaboración), Avelino Rodríguez Elías (colaboración), Domingo García Sabell (colaboración), E. Pérez Prado (colaboración), Eduardo Blanco Amor (dirección), Eduardo Sánchez Millares (colaboración), Enrique de Gandia (colaboración), Fiz Fernández (colaboración), Francisco Camba (colaboración), Francisco Fernández del Riego (colaboración), Graciela Pereira (colaboración), Jaime Solá (colaboración), Juan Naya Pérez (corresponsalía), Luís Seoane (dirección), M. Fernández Areal (colaboración), Marcelino Couso Crismón (corresponsalía), Mirta Vázquez (colaboración), Raimundo García Domínguez (Borobó) (colaboración), Ramón Baltar Domínguez (colaboración), Ramón Otero Pedrayo (colaboración), Ramón Piñeiro (colaboración), Ramón Suárez Picallo (colaboración), Rodolfo Alonso (dirección), Rogelio Rodríguez Díaz (colaboración), Rosa Puente (colaboración), Sebastián Martínez Risco (colaboración), Valentín Fernández (dirección), Valentín Paz Andrade (colaboración), Victoriano García Martí (colaboración), Vital Aza (colaboración), Wenceslao Fernández Flórez (colaboración), Xavier Alcalá (colaboración), Xavier Bóveda (colaboración), Xosé Luís Méndez Ferrín (colaboración), Xosé Neira Vilas (colaboración).

DATOS TÉCNICOS DA REVISTA
Periodicidade
Mensual, nos últimos anos aparece irregularmente
Idioma
Bilingüe, con predominio do castelán
Páxinas
Moi variable, entre 36 e 80 páxinas, que se incrementan nalgúns números extraordinarios
Tiraxe
Nos primeiros números editan 16.000 exemplares, que chegan aos 35.000 nos anos 80
Publicidade
Moi abundante, anuncios de establecementos comerciais, de profesionais, sobre todo, médicos, produtos de consumo e médicos, bancos, compañías de navegación, compañías de seguros, axencias de viaxes etc.
Ilustracións
Abundantes fotografías, sobre todo sociais e evocadoras de Galicia
Editorial
Centro Galego. Bos Aires

ARTIGOS DIXITALIZADOS

EFIGIE LITERARIA DE UN ESCRITOR: EL PROSISTA, EL POETA Y SU VOCACIÓN
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 1074 (), pp. 1
DE GRANADA A COMPOSTELA
Salvador Lorenzada (sic)
Galicia [Bs As 1926]; nº 402 (), pp. 44,
LA PINTURA GALLEGA ACTUAL
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 423 (), pp. 14
PANORAMA ACTUAL DE LAS LETRAS EN GALICIA. POESÍA - ENSAYO - NOVELA - TEATRO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 430 (), pp. 11
GALICIA CADA TREINTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 433 (), pp. 13
GALICIA CADA TREINTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 435 (), pp. 2
RONSEL. CONSIDERACIONES EN TORNO A NUESTRO TEATRO
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 436 (), pp. 21
GALICIA CADA TREINTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 436 (), pp. 14
GALICIA CADA TREINTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 438 (), pp. 5
GALICIA CADA TREINTA DÍAS. RONSEL SOBRE LA CUESTIÓN DE NUESTRO IDIOMA
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 439 (), pp. 31
GALICIA CADA TREINTA DÍAS. RONSEL EN TORNO A LA EXISTENCIA DE UNA PINTURA GALLEGA
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 440 (), pp. 6
GALICIA CADA TREINTA DÍAS. "LA PLUMA ROTA". RONSEL
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 441 (), pp. 12
GALICIA CADA TREINTA DÍAS. RONSEL
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 442 (), pp. 3
GALICIA CADA TREINTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 443 (), pp. 5
GALICIA, ANTE LA FIGURA SÍMBOLO DE CASTELAO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 444 (), pp. 19
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (MARZO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 445 (), pp. 9,
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (ABRIL). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 446 (), pp. 7
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (MAYO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 447 (), pp. 4,
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (MAYO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 450 (), pp. 27,
DOS PINTORES GALLEGOS
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 451 (), pp. 12
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (SEPTIEMBRE)

Galicia [Bs As 1926]; nº 451 (), pp. 16
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (SEPTIEMBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 452 (), pp. 17
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (NOVIEMBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 453 (), pp. 13
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (DICIEMBRE). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 454 (), pp. 13
LA PINTURA DE JULIA MINGUILLÓN
Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 455 (), pp. 11
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (FEBRERO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 455 (), pp. 6,
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (MARZO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 457 (), pp. 10
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (MAYO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 458 (), pp. 12,
FERMÍN BOUZA BREY
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 459 (), pp. 4
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (JUNIO)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 459 (), pp. 11
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (JULIO). REPÚBLICA ARGENTINA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 460 (), pp. 13
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (AGOSTO). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 461 (), pp. 31
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (NOVIEMBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 463 (), pp. 8
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (DICIEMBRE). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 464 (), pp. 7
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (DICIEMBRE). RONSEL
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 465 (), pp. 8
RONSEL. NUESTRA VIEJA HABLA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 466 (), pp. 27
DOS ARTÍCULOS DE FERNÁNDEZ DEL RIEGO: DESDE EL DUERO AL ORTEGAL; UN ILUSTRE FRAILE
Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 468 (), pp. 23
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (SEPTIEMBRE Y OCTUBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 468 (), pp. 17
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (DICIEMBRE, ENERO)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 481 (), pp. 12
SOBRE TRES LIBROS PUBLICADOS POR "EDICIONES GALICIA". LOA DE LA AMISTAD
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 481 (), pp. 18
GALICIA CADA TREINTA DÍAS (MARZO, ABRIL)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 482 (), pp. 4
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (MAYO, JUNIO)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 483 (), pp. 12
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (JUNIO, JULIO)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 484 (), pp. 19
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (SETIEMBRE, OCTUBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 486 (), pp. 9
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 487 (), pp. 8
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (ENERO, FEBRERO)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 488 (), pp. 7
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (MARZO, ABRIL)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 489 (), pp. 10
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (NOVIEMBRE, DICIEMBRE)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 493 (), pp. 7
FEIJOO EN SU TIEMPO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 494 (), pp. 13
GALICIA CADA SESENTA DÍAS (ENERO, FEBRERO)
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 494 (), pp. 9
MR. RECKERT FALA DE GALICIA E DO CELTISMO
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1926]; nº 495 (), pp. 15
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 495 (), pp. 9
COMPOSTELA. CIUDAD DE PIEDRA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 497 (), pp. 4
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 497 (), pp. 8
HOMENAJE A FLORENTINO L. CUEVILLAS
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 498 (), pp. 14
NOTICIERO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 498 (), pp. 8
EVOCACIÓN DE DOS VIDAS
Francisco F. del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 499 (), pp. 13
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 499 (), pp. 6
MONDOÑEDO EN MEDIO DEL VALLE
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 500 (), pp. 5
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 500 (), pp. 6
LOS GALLEGOS DE BUENOS AIRES VISTOS POR JOSÉ PLÁ
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 501 (), pp. 8
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 501 (), pp. 4
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 502 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 503 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 504 (), pp. 6
ROSALÍA MURGUÍA
F. F. del R.
Galicia [Bs As 1926]; nº 505 (), pp. 21
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 505 (), pp. 6
UN DICCIONARIO GALLEGO
F. F. del R.
Galicia [Bs As 1926]; nº 506 (), pp. 15
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 506 (), pp. 12
UN GALLEGO OCTOGENARIO
F. F. del R.
Galicia [Bs As 1926]; nº 507 (), pp. 30
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 507 (), pp. 22
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 508 (), pp. 22
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 509 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 510 (), pp. 18
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 511 (), pp. 8
GUÍA DE ESCRITORES LUCENSES
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 512 (), pp. 17
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 512 (), pp. 28
GALICIA EN BUENOS AIRES
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 513 (), pp. 45
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 513 (), pp. 46
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 514 (), pp. 28
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 516 (), pp. 14
RICARDO CARBALLO CALERO. CRÍTICO
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 517 (), pp. 16
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 517 (), pp. 10
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 518 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 519 (), pp. 12
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 520 (), pp. 22
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 521 (), pp. 10
O MUSEO DA CIDADE
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 522 (), pp. 17
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 522 (), pp. 18
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 523 (), pp. 11
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 524 (), pp. 7,
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 525 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 526 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 527 (), pp. 6
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 528 (), pp. 23
NOTICIARIO GALLEGO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 529 (), pp. 15
NOTICIARIO GALLEGO. GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 530 (), pp. 13
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 531 (), pp. 6
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 532 (), pp. 36
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 533 (), pp. 6
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 534 (), pp. 19
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 535 (), pp. 17
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 536 (), pp. 9
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 537 (), pp. 11
A PERSONALIDADE DE FEIXÓO
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 538 (), pp. 17
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 538 (), pp. 25
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 539 (), pp. 11
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 540 (), pp. 10
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 541 (), pp. 6
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 542 (), pp. 7
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 543 (), pp. 23
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 544 (), pp. 25
LA "GALICIA LITERARIA" DE 1875
Cosme Barreiros
Galicia [Bs As 1926]; nº 546 (), pp. 27
CRÓNICA DUN VIAXE OS ANCARES E O CEBREIRO
F. Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 546 (), pp. 15
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 546 (), pp. 35
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 552 (), pp. 35
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 553 (), pp. 15
EL GALLEGUISMO DE AZORÍN
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 554 (), pp. 15
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 554 (), pp. 35
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 555 (), pp. 24
COMPOSTELA Y EUROPA
Francisco Fernández del Riego
Galicia [Bs As 1926]; nº 556 (), pp. 36
GALICIA CADA SESENTA DÍAS
Salvador de Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 559 (), pp. 63
O SENTIMENTO DA TERRA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 573 (), pp. 23
O RENACIMENTO IDIOMÁTICO DE GALICIA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 576 (), pp. 57
CASTELAO E A SÚA OBRA
Salvador Lorenzana
Galicia [Bs As 1926]; nº 604 (), pp. 52

Identidade | Perfil do contratante | Lei de Transparencia | Aviso Legal | Pazo de Raxoi, 2º andar - 15705 Santiago de Compostela - A Coruña. Teléfono: +34 981957202 Fax: +34 981957205