A situación profesional dos documentalistas nos medios de comunicación de Galicia